Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2021

HD TT các ngày lễ lớn năm 2021 ( của tỉnh)

Bài trướcCTHĐ Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh huyện Ba Bể năm 2021
Bài tiếp theoKế hoạch kiểm tra công tác CCHC năm 2021