Nông dân xã Nam Mẫu tập trung chăm sóc lúa vụ xuân

Những ngày này, bà con nông dân xã Nam Mẫu huyện Ba Bể đang tập trung xuống đồng chăm sóc lúa vụ xuân./.

Nông dân thôn Pác Ngòi xã Nam Mẫu chăm sóc lúa xuân

Vụ xuân năm nay xã Nam Mẫu gieo trồng được 51 ha lúa trong đó cơ cấu giống chủ yếu là PC6, Thiên Ưu 8. Diện tích lúa tập trung ở các thôn vùng thấp như Pác Ngòi, Bó Lù, Cốc Tộc, Bản Cám và một số thôn vùng cao như Khau Qua, Nà Nghề, Đán Mẩy. Do chủ động gieo cấy sớm phù hợp nên hiện nay toàn bộ diện tích lúa  của xã đang sinh trưởng phát triển tốt, bà con nông dân đang tập trung  sục bùn làm cỏ, bón phân cho lúa, tuy nhiên theo  dự báo của ngành chuyên môn, trong điều kiện thời tiết như hiện nay, một số sinh vật như ốc bươu vàng, rầy nâu, rầy lưng trắng có thể sẽ gây hại trên cây lúa do vậy xã Nam Mẫu cũng đang tích cực chỉ đạo cán bộ chuyên môn xuống các thôn vận động người dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, phát hiện sớm và xử lý kịp thời khi có sâu bệnh xuất hiện đồng thời cần chú ý theo dõi thời tiết, xây dựng phương án tưới tiêu hợp lý, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, phù hợp với sự sinh trưởng phát triển của cây trồng.