Quý 1 hội nông dân huyện Ba Bể giải ngân 400 triệu đồng hỗ trợ nông dân sản xuất

Từ nguồn quỹ hỗ trợ nông dân của Trung ương, trong quý 1 năm 2018, hội nông dân huyện đã tổ chức giải ngân 400 triệu đồng cho 10 hội viên vay phát triển sản xuất./.

Từ nguồn quỹ hỗ trợ, hội viên nông dân các địa phương huyện Ba Bể có điều kiện đầu tư phát triển kinh tế gia đình.

Theo đó, từ các nguồn quỹ của Trung ương và địa phương, tính đến hết quý 1, tổng dư nợ nguồn vốn đạt trên  2.2 tỷ đồng thực hiện 13 dự án với 79 hộ vay trong đó có 2 dự án trồng rau sạch và hồng không hạt, 11 dự án chăn nuôi như chăn nuôi lợn nái, trâu bò sinh sản, vỗ béo, chăn nuôi dê. Nhờ nguồn vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân, các hộ vay vốn đã có thêm nguồn vốn để phát triển kinh tế hộ gia đình,  mở rộng các mô hình chăn nuôi trồng trọt. Đồng thời việc thực hiện các dự án vay vốn quỹ hỗ trợ nông dân đã tạo sức lan tỏa, tác động và nâng cao về nhận thức cho hội viên nông dân trong việc chuyển đổi mô hình sản xuất, thấy được hiệu quả của tính liên kết trong sản xuất. 

Bài trướcBa Bể triển khai tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, gia cầm
Bài tiếp theoNông dân xã Nam Mẫu tập trung chăm sóc lúa vụ xuân