Xuất khẩu lao động đạt gần 50% KH năm

Trong quý 1 năm 2018, số lao động của huyện Ba Bể đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và lao động tại các khu công nghiệp trong nước là 394 người, đạt 49% chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2018./.

Hội nghị tuyên truyền xuất khẩu lao động tại Ba Bể

Trong đó số lao động trong nước là 377 người, 17 trường hợp lao động đi xuất khẩu lao động tại các nước  Đài Loan, Nhật Bản, Ả Rập, An giê Ri. Để công tác XKLĐ của huyện đạt được những kết quả tốt hơn, thời gian tới Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước; thu hút nhiều doanh nghiệp lớn, uy tín trong lĩnh vực XKLĐ đến huyện  tư vấn, tuyển chọn lao động, tạo ra nhiều cơ hội về việc làm, góp xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế của địa phương. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người dân về vị trí của việc làm và XKLĐ trong việc phát triển kinh tế của địa phương; chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường mở các hội nghị tư vấn để tuyên truyền đến cán bộ, nhân dân mà trực tiếp là các lao động trong độ tuổi XKLĐ; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh giới thiệu các công ty làm ăn có uy tín trên thị trường để định hướng cho XKLĐ sang các thị trường tiềm năng;  Đồng thời nghiên cứu phương án cân đối giữa cung và cầu để đảm bảo vấn đề lao động tại địa phương cũng như xuất khẩu lao động được hợp lý.