DANH SÁCH CHÍNH THỨC những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 05(xã Thượng Giáo, xã Khang Ninh)

Đơn vị bầu cử số 05(xã Thượng Giáo, xã Khang Ninh)

Bài trướcDANH SÁCH CHÍNH THỨC những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 04 (Thị trấn Chợ Rã, xã Bành Trạch)
Bài tiếp theoDANH SÁCH CHÍNH THỨC những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 06(xã Cao Thượng, xã Nam Mẫu)