DANH SÁCH CHÍNH THỨC những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 07(xã Đồng Phúc, xã Quảng Khê, xã Hoàng Trĩ)

Đơn vị bầu cử số 07(xã Đồng Phúc, xã Quảng Khê, xã Hoàng Trĩ)

Bài trướcDANH SÁCH CHÍNH THỨC những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 06(xã Cao Thượng, xã Nam Mẫu)
Bài tiếp theoPhòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Ba Bể hỗ trợ kinh phí để Trung tâm Y tế huyện Ba Bể phòng chống dịch Covid – 19