DANH SÁCH CHÍNH THỨC những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Ba Bể khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 Đơn vị bầu cử số 04 (Thị trấn Chợ Rã, xã Bành Trạch)

Đơn vị bầu cử số 04 (Thị trấn Chợ Rã, xã Bành Trạch)