Ba Bể trú trọng công tác vệ sinh an toàn thực phẩm

Những năm qua, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) trên địa bàn huyện Ba Bể luôn được chính quyền và ngành chức năng quan tâm. Công tác kiểm tra, kiểm soát và xử lý thường xuyên được thực hiện, công tác tuyên truyền giáo dục kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm đi đôi với kiểm tra giám sát hoạt động lĩnh vực bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường./.

Lực lượng đoàn viên, thanh niên tham gia diễu hành, tuyên truyền về công tác vệ sinh ATTP trên địa bàn

          Nhằm đảm bảo VSATTP trên địa bàn, UBND huyện Ba Bể đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp với ngành Y tế nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức và các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn thực phẩm. Hằng năm, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo về công tác quản lý VSATTP; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra liên ngành đảm bảo VSATTP. Từ đầu năm 2016 đến nay, các cơ quan chức năng của huyện đã tiến hành kiểm tra trên 400 cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm, kinh doanh tiêu dùng và dịch vụ ăn uống. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 01 cơ sở vi phạm, tổng số tiền phạt 600 nghìn đồng, qua đó đã kịp thời thông tin, hướng dẫn các đơn vị có liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý, thu hồi tiêu hủy các sản phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Bên cạnh công tác thanh, kiểm tra thì công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như những quy định của Pháp luật về bảo đảm chất lượng VSATTP cũng luôn được chú trọng. Trong 4 tháng đầu năm 2017, toàn huyện đã tổ chức được gần 30 buổi tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các buổi họp thôn, bản … Đặc biệt, Ban chỉ đạo VSATTP của huyện và các xã, thị trấn đã tổ chức Lễ phát động “Tháng hành động vệ sinh an toàn thực phẩm năm 2017”, tuyên truyền diễu hành trên các trục đường chính và các khu đông dân cư; tiến hành lấy 32 mẫu test xét nghiệm nhanh để đánh giá chất lượng. Ngoài ra, Ban chỉ đạo An toàn vệ sinh thực phẩm huyện còn phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức ký cam kết về VSATTP tại các trường học có bếp ăn bán trú theo quy định tại Thông tư số 47/2014/TT-BYT của Bộ Y tế nhằm đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh.

Mặc dù đã có nhiều nỗ lực, nhưng vấn đề quản lý VSATTP trên địa bàn huyện vẫn còn những tồn tại nhất định. Trên thực tế hiện nay trên địa bàn huyện vẫn chưa có phòng xét nghiệm cũng như trang thiết bị phục vụ cho công tác kiểm tra VSATTP mà chỉ sử dụng test xét nghiệm nhanh của y tế để kiểm tra một số chất trong thực phẩm như phẩm màu, phooc môn, dấm, hàn the… tuy nhiên nhờ triển khai, thực hiện tốt công tác quản lý VATTP mà ý thức tự giác của người sản xuất, chế biến thực phẩm, người tiêu dùng trên địa bàn huyện ngày càng được nâng cao, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây truyền qua thực phẩm, đảm bảo sức khỏe nhân dân trên địa bàn.

Phát huy những kết quả đạt được trong công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, huyện Ba Bể tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền vệ sinh an toàn thực phẩm đến tất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm và người tiêu dùng; tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra theo các kế hoạch; giám sát điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm của tất cả các cơ sở và chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm…; xử lý nghiêm các vi phạm hành chính về vệ sinh an toàn thực phẩm, đặc biệt là các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để phòng tránh ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cho người tiêu dùng./.