Địa Linh phấn đấu có 70ha đất ruộng đạt thu nhập 100 triệu đồng

Thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân, năm 2017 xã Địa Linh phấn đấu có 70 ha đất ruộng đạt thu nhập 100 triệu đồng trở lên./.

Mô hình Bí xanh thơm ở thôn Nà Lìn xã Địa Linh phát triển tốt

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, xã Địa Linh tập trung phát triển cây bí xanh thơm với diện tích 13ha. Theo tính toán của ngành chuyên môn, 1ha bí xanh thơm thu được 40 tấn quả, giá bình quân 6.000 đồng/kg thì người dân có thu nhập trên 200 triệu đồng. Hiện diện tích bí xanh thơm đang trong giai đoạn leo giàn, khoảng tháng 6-7 sẽ cho thu hoạch. Ngoài ra, xã Địa Linh đang tập hợp nhu cầu của người dân trồng khoai tây vụ đông, đây là cây trồng đã gắn bó nhiều năm nay ở địa phương và duy trì diện tích trên 20ha./.