Trên 1.000 đoàn viên thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất

Thực hiện chương trình hỗ trợ đoàn viên thanh niên phát triển kinh tế, đến nay, đã có 1.031 hộ đoàn viên thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất với tổng số dư nợ trên 29 tỷ đồng.

 

Ảnh: Mô hình chăn nuôi dê của anh Dương Văn Mão xã Đồng Phúc


Thông qua nguồn vốn hỗ trợ ủy thác vay vốn ngân hàng chính sách xã hội trên địa bàn các hộ đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, có hiệu quả và ngày càng xuất hiện nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế giỏi điển hình như mô hình chăn nuôi dê của anh Dương Văn Mão xã Đồng Phúc, mô hình VAC của anh Ma Vĩnh Duy xã Hà Hiệu, mô hình du lịch cộng đồng của anh Đặng Văn Hùng xã Nam Mẫu …

Trong thời gian tới Ban thường vụ huyện đoàn Ba Bể sẽ tiếp tục chỉ đạo các cơ sở đoàn đứng ra tín chấp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện, đồng thời tìm các nguồn vốn khác để hỗ trợ cho các đoàn viên thanh niên có điều kiện xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế góp phần xoá đói giảm nghèo tại địa phương.