Ba Bể: Tổ chức hội nghị phổ biến văn bản pháp luật mới ban hành

Ngày 30/3/2016, UBND huyện Ba Bể tổ chức hội nghị triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành cho các đồng chí lãnh đạo các cơ quan, ban, nganh, đoàn thể huyện, chủ tịch UBND, cán bộ tư pháp và tuyên truyền viên pháp luật các xã, thị trấn trong huyện./.

 

ảnh: Toàn cảnh hội nghị


          Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo viên pháp luật tỉnh Bắc Kạn triển khai một số Luật mới ban hành gồm: Luật tổ chức chính quyền địa phương; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các cấp; Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Đây là những văn bản pháp luật mới đã cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp năm 2013 và có ý nghĩa, vai trò hết sức quan trọng đối với việc hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng XHCN, phục vụ hội nhập quốc tế, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, thông qua hội nghị giúp cho lãnh đạo các cấp, các ngành nắm bắt kịp thời nội dung, ý nghĩ, tầm quan trọng của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp. Qua đó nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan liên quan trong công tác giáo dục phổ biến pháp luật và phục vụ tốt cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021./.

                                                                                        

 

 

  

   ​