Ba Bể: Trên 2.400 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi các cấp năm 2016

Theo báo cáo của Hội nông dân huyện, tính đến nay đã có 16/16 cơ sở hội với trên 2.400 hộ nông dân trên địa bàn đăng ký danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi 4 cấp năm 2016./.

 


Trong đó cấp trung ương có 09 hộ đăng ký, cấp tỉnh có trên 83 hộ đăng ký, cấp huyện 213 hộ đăng ký và cấp xã có 2.135 hộ. Để giúp các hộ đạt được các danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi như đã đăng ký, các cơ sở hội đã phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội huyện đứng ra tín chấp cho các hội viên vay vốn phát triển kinh tế, tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT, dạy nghề cho hội viên nông dân; tuyên truyền, vận động hội viên nông dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, đưa các loại cây con, giống mới vào sản xuất, tổ chức thăm quan học tập mô hình sản xuất tiêu biểu, xây dựng mô hình điểm …

Qua đó đã động viên khích lệ được hội viên nông dân tham gia hưởng ứng phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần thúc đẩy kinh tế của địa phương ngày càng phát triển.

Được biết, trong năm 2015 qua bình xét đánh giá toàn huyện có 701 hộ được công nhận sản xuất kinh doanh giỏi./.                                                    

 

 

Bài trướcTrên 1.000 đoàn viên thanh niên được vay vốn phát triển sản xuất
Bài tiếp theoBa Bể: Tổ chức được 64 “ Ngày chủ nhật xanh ” “ Ngày thứ 7 tình nguyện” tham gia làm các công trình phần việc thanh niên