Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018

Ngày 10//01/2019 UBND huyện Thông báo danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển viên chức năm 2018 theo các bậc: Bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở (lần thứ 3)

Chi tiết kèm theo:Danh sách dt lan 3.pdf