Tập huấn công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021

Ngày 25/8, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức lớp tập huấn công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2021 cho hơn 50 đại biểu là trưởng thôn, cán bộ văn hóa xã và các tổ chức chính trị xã hội liên quan trên địa bàn huyện Ba Bể.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt các chuyên đề: Nội dung thông tin tuyên truyền về phòng, chống bạo lực gia đình; kỹ năng hòa giải mâu thuấn, tranh chấp giữa các thành viên gia đình; các biện pháp bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị bạo lực gia đình; Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong phòng, chống bạo lực gia đình…

Ảnh: Tập huấn công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình năm 2021 tại huyện Ba Bể.

Đặc biệt thông qua các vụ việc, trường hợp cụ thể và những số liệu thống kê về số vụ bạo lực gia đình, báo cáo viên phân tích, chỉ rõ một số kỹ năng để nhận diện phân biệt được hành vi bạo lực gia đình, từ đó kịp thời ngăn chặn và giáo dục, nhắc nhở, xử lý vi phạm hành chính. Hội nghị tập huấn nhằm trang bị kiến thức cơ bản cho các trưởng thôn, cán bộ văn hóa xã về quy trình phát hiện, xử lý hành vi bạo lực gia đình ở cơ sở đạt hiệu quả, đồng thời giúp địa phương thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống bạo lực gia đình.

Hoàng Chúc