Ngân hàng chính sách xã hội huyện: Huy động gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch xã để tạo nguồn vốn vay cho hộ nghèo

Nhằm huy động nguồn vốn, tạo nguồn vốn vay cho các hộ nghèo và các gia đình chính sách, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Ba Bể đã thực hiện nhiều biện pháp để huy động gửi tiền tiết kiệm ngay tại các điểm giao dịch xã./.

Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện giao dịch tại cơ sở

          Đến nay sau hơn 8 tháng triển khai, Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội Ba Bể đã huy động được trên 700 triệu đồng với gần 50 lượt hộ tham gia. Trong đó, xã Chu Hương thực hiện huy động tiết kiệm dân cư được 197 triệu đồng; xã Khang Ninh huy động được 77 triệu đồng; xã Đồng Phúc huy động được 62 triệu đồng…Nguồn vốn huy động tiết kiệm tại điểm giao dịch xã được bổ sung vào nguồn vốn cho vay, cùng với nguồn vốn trung ương giải ngân cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn. Khi gửi tiền tiết kiệm tại điểm giao dịch xã của Ngân hàng chính sách xã hội, khách hàng được hưởng mức lãi suất tiền gửi tương đương với lãi suất tiền gửi của các Ngân hàng thương mại khác trên địa bàn với cùng kỳ hạn; được Nhà nước đảm bảo khả năng thanh toán. Hình thức gửi tiết kiệm gồm không kỳ hạn và có kỳ hạn; kỳ hạn gửi tiết kiệm từ 1 tháng đến 24 tháng; hình thức trả lãi định kỳ, trả lãi trước và trả lãi cuối kỳ. Điểm thuận lợi của hình thức huy động tiết kiệm này là mức tiền gửi tiết kiệm tối thiểu là 500.000 đồng một lần/sổ; khách hàng có thể gửi tiền tại điểm giao dịch xã nhưng khi rút tiền có thể rút tại điểm giao dịch xã hoặc tại trụ sở ngân hàng nơi mở sổ tiết kiệm. Khi gửi tiền được cán bộ ngân hàng tư vấn cụ thể về mục đích, cách thức gửi tiền. Cùng với đó là thủ tục gửi, rút tiết kiệm nhanh gọn, thuận tiện ngay tại Điểm giao dịch đặt tại UBND xã, đảm bảo an toàn, bí mật, người dân không phải mất thời gian, đi xa để gửi tiền tiết kiệm. Do đó, những khách hàng là người nghèo hoặc hộ thu nhập thấp cũng có thể tham gia được. Hoạt động gửi tiền tiết kiệm vào NHCSXH thể hiện tính nhân văn sâu sắc, vừa huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nhân dân, tạo thu nhập cho người gửi tiền vừa giúp NHCSXH có thêm nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn.