Khai mạc phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XXI nhiệm kỳ 2015 -2020

Chiều ngày 13/8, Đảng bộ huyện Ba Bể khai mạc phiên họp trù bị Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020. Dự phiên họp trù bị về phía tỉnh có đồng chí Ma Từ Đông Điền – Ủy viên Ban thường vụ – Trưởng Ban tuyên giáo tỉnh ủy; Về phía huyện Ba Bể có đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện, đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Nguyễn Văn Dong – Quyền chủ tịch UBND huyện, các đồng chí trong BTV huyện ủy, BCH huyện ủy và 198.đại biểu chính thức đại diện cho hơn 3.780 đảng viên đến từ 52 chi đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội./.

 

Phát biểu khai mạc phiên trù bị, đồng chí Dương Văn Tuuyến, Bí thư Huyện ủy đánh giá cao công tác chuẩn bị Đại hội của các tổ chức cơ sở Đảng, các Đảng bộ trực thuộc. Đồng chí nhấn mạnh, Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI là một sự kiện chính trị lớn và có ý nghĩa rất quan trọng đối với Đảng bộ và nhân dân trong huyện, vì vậy mỗi đại biểu và toàn thể Đại hội phải thực hiện tốt nội quy, chương trình Đại hội, đem ý chí của tổ chức đảng và nhân dân của đơn vị mình đóng góp cho sự thành công của Đại hội.

 

 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 diễn ra trong 3 ngày từ 13 – 15/8, đại hội chính thức diễn ra từ ngày 14/8 đến 15/8/2015. Trong phiên họp trù bị , các đại biểu đã bầu Đoàn Chủ tịch, Đoàn thư ký Đại hội, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu; Thông qua Chương trình, Quy chế làm việc và Nội quy Đại hội; nghe quán triệt Quy chế bầu cử trong Đảng ban hành kèm theo Quyết địnhsố 244-QĐ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); báo cáo tổng hợp tham gia ý kiến góp ý  của các chi đảng bộ trực thuộc vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ các cấp, đồng thời Đại hội thảo luận dự thảo các văn kiện trình Đại hội XII của Đảng, dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh, thảo luận đóng góp ý kiến về tiêu chuẩn cơ cấu cấp ủy tỉnh khóa XI nhiệm kỳ 2015- 2020 và thống nhất một số nội dung, công việc tại Đại hội.

 

 

Phiên họp trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã thành công tốt đẹp, đúng nguyên tắc, các nội dung công việc cần thiết đều đảm bảo chất lượng, đây là tiền đề quan trọng góp phần vào thành công của Đại hội.

Thay mặt Đoàn Chủ tịch Đại hội, Bí thư Huyện ủy Dương Văn Tuyến biểu dương tinh thần trách nhiệm, thái độ làm việc nghiêm túc, có chất lượng của các đại biểu, các tiểu ban phục vụ Đại hội đồng thời nhấn mạnh: Các đại biểu dự Đại hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, nhất trí, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ trong việc chấp hành quy chế, nội quy Đại hội, thực hiện chương trình, nội dung của Đại hội, nhất là việc thảo luận, biểu quyết, bầu cử, quyết định những vấn đề quan trọng của Đại hội, làm cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020 thật sự là Đại hội “Dân chủ – Đoàn kết – Trí tuệ – Đổi mới – Phát triển”.

 Phiên chính thức Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ tiếp tục diễn ra trong hai ngày 14, 15/8 với nhiều nội dung quan trọng, chúng tôi sẽ tiếp tục phản ảnh và thông tin tới quý thính giả trong các chương trình  tiếp theo.