Ba Bể đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc

Xác định công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” có ý nghĩa quan trọng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, những năm qua, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trên địa bàn huyện Ba Bể luôn được duy trì và phát triển, đã góp phần tích cực vào công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương./.

 

Ảnh: Lực lượng công an viên được tập huấn đảm bảo cho công tác gìn giữ an ninh trật tự tại cơ sở.


Kết quả cho thấy, trong 5 năm từ 2010 đến 2015, lực lượng an ninh từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác phối hợp hiệp đồng điều tra khám phá 263 vụ án trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng là 47 vụ, vận động nhân dân giao nộp vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ được 108 khẩu súng các loại, 1,8kg thuốc nổ. Qua công tác tuyên truyền vận động, nhân dân đã cung cấp  415 nguồn tin có giá trị giúp cho lực lượng công an thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

 

 

Bài trướcBa Bể: 27 công trình nông thôn mới được xây dựng trong năm 2015
Bài tiếp theoKhai mạc phiên họp trù bị Đại hội Đảng bộ huyện Ba Bể khóa XXI nhiệm kỳ 2015 -2020