Ba Bể: 27 công trình nông thôn mới được xây dựng trong năm 2015

Theo báo cáo của Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Ba Bể, năm 2015 sẽ có 27 công trình nông thôn mới được đầu tư xây dựng với tổng kinh phí trên 12,720 tỷ đồng./.

 

Ảnh: Bê tông hóa nối tiếp tuyến đường Nà Kiêng – Nà Cọ xã Khang Ninh


Trong đó có 5 công trình kênh mương và 22 công trình đường giao thông nông thôn. Hiện xã Khang Ninh là đơn vị đầu tiên đã khởi công bê tông hóa nối tiếp tuyến đường nà Kiêng Nà Cọ còn các đơn vị đã hoàn thành công tác lập dự toán và chuẩn bị thi công các công trình. Việc triển khai đầu tư xây dựng các công trình nông thôn mới là cơ sở để huyện Ba Bể từng bước hoàn thiện kết cấu hạ tầng cơ sở tiến tới hoàn thành các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

 

 

Bài trướcBa Bể giải ngân nguồn vốn 30a đạt thấp
Bài tiếp theoBa Bể đẩy mạnh phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc