Ba Bể trước thềm Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ được tổ chức trong các ngày từ 13 – 15/8. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đón nhận sự quan tâm cao của toàn Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong huyện. Thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị cho đại hội đã hoàn tất, bảo đảm đại hội diễn ra đúng kế hoạch./.

 

 

Ảnh: Băng zôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc chào mừng Đại hội Đại hội Đảng bộ huyện tại Trung tâm huyện và đường lên trụ sở hợp khối của huyện


Đại hội Đảng bộ huyện là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong toàn Đảng bộ và mọi tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động, đồng thời cổ vũ động viên đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong huyện tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, huy động mọi nguồn lực để phát triển bền vững, xây dựng huyện Ba Bể ngày càng giàu đẹp và văn minh. Do vậy, trong thời gian qua Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung chỉ đạo 52 tổ chức cơ sở Đảng, tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2015 – 2020. Sau đại hội các chi, đảng bộ cơ sở, cấp ủy, chính quyền và nhân dân các xã, đang ra sức thi đua phấn đấu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, tập trung hướng mạnh về cơ sở nhằm tháo gỡ khó khăn, tạo tiếng nói đồng thuận giữa cấp ủy, chính quyền và người dân trong quá trình triển khai thực hiện. Cấp ủy, chính quyền, và các cơ quan chuyên môn đã tập trung giải quyết dứt điểm đơn thư, vụ việc, không để tồn đọng, phức tạp kéo dài. Đồng thời, đẩy phong trào thi đua sôi nổi trong lao động sản xuất, xây dựng nông thôn mới nhằm tiếp tục tạo tiền đề, động lực để cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội năm 2015.

 

Ảnh: Đoàn viên, thanh niên xây dựng nhiều công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện


Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, tỉnh, huyện tới cán bộ, đảng viên và nhân dân đã được các đảng bộ trực thuộc, các chi bộ thực hiện nghiêm túc, băng rôn, khẩu hiệu phục vụ cho đại hội đã được treo tại trụ sở các xã, thị trấn, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ nhằm tạo sức lan tỏa về sự kiện này trong mọi tầng lớp nhân dân. Đồng chí Ma Thị Cử – Trưởng Ban Tuyên Giáo huyện ủy Ba Bể cho biết: “ Với vai trò là cơ quan thường trực tiểu ban tuyên truyền Đại hội Đảng bộ huyện, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã tham mưu cho Thường trực huyện ủy tổ chức họp tiểu ban tuyên truyền, xây dựng kế hoạch chi tiết và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên. Đến thời điểm này, công tác tuyên truyền chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện đã được Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội thực hiện tuyên truyền trong đoàn viên, hội viên về Đại hội Đảng các cấp. Băng zôn, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc dọc các trục đường chính và đường lên trụ sở hợp khối đã được Phòng Văn hóa thông tin và Trung tâm văn hóa thể thao huyện thực hiện ”

Không khí chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện được thể hiện ở tất cả các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong huyện. Trong đó, tập trung gấp rút hoàn thành những khâu cuối cùng để chuẩn bị chu đáo nhất cho đại hội. Theo đó, các tiểu ban phục vụ Đại hội sau khi thành lập đã triển khai kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và đã hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra.

Hiện nay công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 cơ bản đã hoàn tất, theo đúng quy trình, bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng; văn kiện Đại hội được chuẩn bị chu đáo, sát với tình hình phát triển KT – XH thực tế của địa phương, có sự tham gia đóng góp ý kiến của toàn thể đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân. Công tác chuẩn bị nhân sự trước Đại hội đảm bảo khách quan, các đồng chí được lựa chọn đều đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ văn hóa, lý luận chính trị và phẩm chất đạo đức. Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Ba Bể cho biết thêm: “Đến thời điểm này Đảng bộ huyện Ba Bể đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Cụ thể văn kiện đại hội, báo cáo kểm điểm của Ban chấp hành khóa XX và đề án các nhân sự đã được Ban thường vụ tỉnh ủy phê duyệt; Các tiểu ban cũng đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho đại hội, đảm bảo cho đại hội sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch”. 

 

 

Với chủ đề “Đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo, phát huy sức mạnh tổng hợp, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ, đưa Ba Bể thoát khỏi huyện đặc biệt khó khăn”, ngoài việc lựa chọn nhân sự vào Ban Chấp hành, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Ba Bể lần thứ XXI nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ đưa ra những quyết sách quan trọng để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn huyện trong thời gian tới. Với sự chỉ đạo sát sao, cùng với việc chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết phục vụ cho Đại hội. Tin tưởng rằng, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, đáp ứng được sự mong đợi và kỳ vọng của nhân dân, tạo sức lan tỏa và trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa quan trọng trong toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trên địa bàn toàn huyện./.