HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC CHỈ THỊ , NGHỊ QUYẾT CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ VÀ CỦA TỈNH

Ngày 25/5/ 2015, Huyện ủy Ba Bể đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của tỉnh. Đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư Huyện ủy dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc hội nghị. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Dong – UV BTV, Q. Chủ tịch UBND huyện và các đồng chí thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; Trường các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể; Bí thư, chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị

 

 

          Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuyến – Bí thư huyện ủy nhấn mạnh: việc quán triệt, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết lần này có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với mỗi cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức trên địa bàn, vì vậy các đại biểu tham dự hội nghị cần tập trung nắm rõ những nội dung cơ bản các chỉ thị, nghị quyết để sau hội nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn sẽ tiến hành tổ chức việc học tập, nghiên cứu, quán triệt, xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết tại địa phương, cơ quan, đơn vị.

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe các đồng chí lãnh đạo huyện triển khai các văn bản như: Chỉ thị số 40- CT/TW, ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; Nghị quyết số 39- NQ/TW ngày 17/4/ 2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính Phủ về chính sách tinh giản biên chế; Thông tư số 01/2015/TTLTBNV-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ Nội vụ – Bộ Tài chính, hướng dẫn một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 về chính sách tinh giản biên chế; Triển khai Chỉ thị số 42- CT/TW ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 – 2020; Chỉ thị số 34- CT/TU, ngày 27/4/2015 của Tỉnh ủy Bắc Kan về tăng cường thực hành tiết kiệm chống lãng phí và thông qua các kế hoạch triển khai, thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của huyện…

          Việc quán triệt, triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ chính trị, Ban Bí thư và của tỉnh nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương, cơ quan đơn vị về tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo sự chuyển biến tích cực trong thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng thời cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu công nghiệp hóa- hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; góp phần nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tiết kiệm, giảm chi thường xuyên để cải cách chính sách tiền lương./.