Hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo

Ngày 30/10, Sở nội vụ phối hợp với UBND huyện Ba Bể tổ chức hội nghị phổ biến chính sách, pháp luật nhà nước về tín ngưỡng tôn, giáo tại huyện Ba Bể./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị phổ biến chính sách pháp luật nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo tại huyện Ba Bể


Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Triệu Văn Hồ – Phó Giám đốc Sở nội vụ phổ biến các nội dung như: Quan điểm, chính sách nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo theo Nghị quyết số 25 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX;  Nghị định số 92/2012 NĐ – CP ngày 8 tháng 11 năm 2012 về pháp lệnh tín ngưỡng tôn giáo của Chính Phủ; Chỉ thị số 01 của Chính phủ về một số công tác đối với đạo Tin lành; chỉ thị về nhà, đất liên quan đến tôn giáo; thông tư của Bộ nội vụ về hướng dẫn sử dụng biểu mẫu về thủ tục hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo và một số văn bản của UBND tỉnh quy định về trách nhiệm của các sở ban ngành địa phương trong công tác quản lý các hoạt động tín ngưỡng tôn giáo trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. Qua hội nghị, nhằm giúp các đại biểu hiểu rõ hơn về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tôn giáo và công tác tôn giáo, công tác tuyên truyền vận động quần chúng, tín đồ tôn giáo tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng cuộc sống tốt đời, đẹp đạo.