Ba Bể tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh đối tượng 4

Từ ngày 29 – 30/10, hội đồng giáo dục quốc phòng an ninh huyện Ba Bể đã tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho gần 100 đồng chí là cán bộ chiến sỹ lực lượng vũ trang thuộc đối tượng 4 trên địa bàn huyện./.

 

Ảnh: Toàn cảnh lớp bồi dưỡng kiên thức quốc phòng an ninh cho đối tượng 4 huyện Ba Bể.


Trong thời gian 2 ngày, các học viên được trang bị 7 chuyên đề gồm: Chiến tranh nhân dân Việt Nam bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới; Phòng chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt Nam; Một số vấn đề kết hợp phát triển kinh tế – xã hội gắn với tăng cường củng cố quốc phòng – an ninh; Quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và biên giới quốc gia Việt Nam trong thời kỳ mới; Xây dựng, hoạt động của lực lượng tự vệ, dự bị động viên ở cơ quan đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; Một số vấn đề cơ bản bảo đảm an ninh chính trị, tư tưởng, văn hóa, kinh tế, xã hội trong tình hình mới; Vấn đề cơ bản về dân tộc, tôn giáo và đấu tranh chống địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo chống phá cách mạng Việt Nam. Qua lớp bồi dưỡng nhằm cũng cố và nâng cao kiến thức quốc phòng cho đội ngũ cán bộ, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực thực hiện có hiệu quả về tuyên truyền, giáo dục, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, sẵn sàng đập tan mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù, góp phần tích cực và đảm bảo cho việc cũng cố nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bài trướcHội nghị phổ biến chính sách, pháp luật nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo
Bài tiếp theoHội LHPN Ba Bể giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững