Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”

Ngày 09/5, Huyện Ba Bể tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đồng thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác trong thời gian qua. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Dương Văn Tuyến – Phó bí thư Thường trực HU – Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Hà Văn Trường – Phó bí thư HU- Chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí trong thường trực Huyện uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện, Bí thư các chi, đảng bộ cùng các tập thể, cá nhân điển hình, tiên tiến trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn./.

       Báo cáo tại hội nghị nêu rõ: Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, đã đạt được nhiều kết quả to lớn, tạo nên một phong trào rộng khắp trong toàn huyện. Cấp ủy các cấp đã tập trung chỉ đạo 8 nội dung trong chỉ thị gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương như: đẩy mạnh phát triển nông – lâm nghiệp gắn việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải cách lề lối, phong cách làm việc, củng cố hệ thống chính quyền cơ sở, đổi mới phương thức lãnh đạo; xây dựng tổ chức đảng từ huyện đến cơ sở trong sạch, vững mạnh về mọi mặt, phát huy dân chủ tạo điều kiện cho mọi cán bộ, đảng viên tham gia xây dựng Đảng; nâng cáo chất lượng sinh hoạt của các chi, đảng bộ, coi đây là giải pháp quan trọng để xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Trên cơ sở đó, nhiều cấp Ủy đã cụ thể hóa việc nêu gương gắn với các nhiệm vụ, giải pháp khắc phục hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình. Một số đơn vị đã định hướng nội dung nêu gương, tạo cơ sở cho cán bộ, đảng viên mạnh dạn đăng ký làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực… Những việc làm trên đã đẩy mạnh tinh thần tương thân, tương ái, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn đẩy lùi suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi đơn vị, địa phương.

       Đánh giá kết quả sau 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TƯ của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện, đồng chí Dương Văn Tuyến – Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác là hết sức quan trọng và cần thiết, tiếp nối Chỉ thị số 06- CT/TW của Bộ Chính trị về thực hiện Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 03- CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Sau 3 năm thực hiện Chỉ thị trên địa bàn huyện, việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã tạo được chuyển biến trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân, có sức lan tỏa trong toàn xã hội. Nhận thức sâu sắc vấn đề đó, qua thực hiện việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến học tập và làm theo Bác từ những công việc giản dị, gắn với thi đua lao động sản xuất, sáng tạo trong công tác, hiến đất làm đường trong phong trào xây dựng nông thôn mới, làm việc thiện giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn, khơi dậy tinh thần đoàn kết phấn đấu hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội, thực hiện thành công mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”.

       Qua 3 năm tổ chức thực hiện Chỉ thị 03- CT/TƯ, đã có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương của Bác; đóng góp công sức, trí lực cho nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương. Tiêu biểu như: đ/c Hoàng Thị Ninh – Hiệu Trưởng Trường Mầm non Yến Dương luôn mạnh dạn tìm tòi sáng kiến kinh nghiệm áp dụng vào trong quản lý để nâng cao chất lượng công tác quản lý trường học; anh Bùi Đình Ba– Phó Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Tẩn Lượt xã Đồng Phúc luôn đi sâu, đi sát với quần chúng nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thâm canh tăng vụ, áp dụng tiến bộ KHKT vào sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, vận động nhân dân mở các tuyến đường nội thôn, đường vào khu sản xuất tạo điều kiện thuận lợi cho việc sản xuất kinh doanh của người dân; đ/c Ma Thị Mận – Cán bộ Phòng GD& ĐT đã sáng tạo thành lập Câu lạc bộ “Vì trẻ em vùng cao” tổ chức được các chuyến đi thăm tặng quà các em nhỏ điểm trường định kỳ mỗi tháng 1 lần vào thứ 7 cuối tháng với 16 điểm trường vùng cao; kết nối tham gia chương trình “Cơm có thịt” và nhiều tổ chức tình nguyện khác để mở bếp ăn bán trú tại các điểm trường; hỗ trợ quần áo, nhu yếu phẩm, tổ chức Tết thiếu nhi, Tết trung thu cho các em học sinh mầm non, tiểu học tại một số điểm trường vùng cao…Vinh dự được biểu dương tại hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TƯ của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” huyện Ba Bể. Đồng chí Ma Thị Mận – Cán bộ Phòng GD& ĐT tâm sự: “ Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh là sự kết tinh những truyền thốn gtốt đẹp của dân tộc ta là tinh hoa văn hóa của nhân loại. Đây là tài sản vô giá của Đảng và nhân dân ta, là tấm gương sáng để mọi người dân Việt Nam học tập và noi theo. Tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một tấm gương của một vĩ nhân, một lãnh tụ cách mạnh vĩ đại đồng thời cũng là một tấm gương đạo đức của một người chân chính, bình dị, gần gũi mà ai cũng có thể học tập và làm theo để trở thành một người công dân tốt. Với nhận thức đó trong thời gian qua bản thân tôi đã rất cố gắng, nỗ lực học tập làm theo tấm gương đạo đức của Bác để dần hoàn thiện mình trở thành người công dân tốt có ích cho xã hội. Với cương vị phụ trách Bậc học mầm non của Phòng GD&ĐT, Trưởng Ban nữ công – Công đoàn ngành GD&ĐT huyện, chủ nhiệm Câu lạc bộ “Vì trẻ em vùng cao” huyện Ba Bể tôi đã có những hoạt động cụ thể, thiết thực để học tập và noi gương Bác phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh và vị trí công tác của mình…”

       Trao đổi về những kinh nghiệm trong công tác tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở, vận động quần chúng nhân dân tham gia đấu tranh tố giác tội phạm trên địa bàn, đồng chí Lê Thanh Huấn – Bí thư Chi bộ Hành chính, Đảng bộ Công an huyện Ba Bể cho biết “ Với cương vị là bí thư chi bộ thuộc lực lượng vũ trang, tôi đã nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Căn cứ vào các văn bản của Đảng ủy cấp trên tôi đã thống nhất trong chi ủy để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện Chỉ thị 03 trong toàn chi bộ. Hàng tháng, hàng quý đều tổ chức chính trị sâu rộng , xây dựng các chuẩn mực đạo đức ngắn gọn, dễ nhớ, dễ hiểu gắn với với chức trách nhiệm vụ được giao………thực hiện nghiêm túc công tác tự phê bình và phê bình đảm bảo tính dân chủ, công khai, đảm bảo tinh thần đoàn kết nội bộ, giúp đỡ đồng chí, đồng đội cùng tiến bộ……..”

       Tiếp đó, thay mặt Thường trực HU, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện đồng chí Hà Văn Trường – Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện đã phát động phong trào thi đua và kêu gọi cán bộ, đảng viên, nhân dân trên địa bàn huyện tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với các nội dung sau: “Các địa phương, đơn vị phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế- xã hội năm 2014; Các địa phương, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân tích cực sáng tạo, có những việc làm theo Bác cụ thể, thiết thực trong lao động sản xuất, trong học tập cũng như công tác; Các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định chuẩn mực đạo đức đã được xây dựng và niêm yết tại trụ sở cơ quan, đơn vị; Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhiều nội dung phong phú, động viên, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước hướng vào việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2014 và các năm tiếp theo; gắn với làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến đạt thành tích xuất sắc trong các hoạt động và phong trào thi đua, đồng thời qua đó phát hiện những nhân tố mới, điển hình để kịp thời khen thưởng và nhân rộng. Ngay sau hội nghị này đề nghị các địa phương, đơn vị trong toàn huyện tổ chức phát động thi đua tại cấp mình, tạo không khí thi đua sôi nổi trong thực hiện nhiệm vụ đề ra. Gắn việc đẩy mạnh các phong trào thi đua thường xuyên với các phong trào thi đua theo đợt, theo chuyên đề, tích cực triển khai và hoàn thành tốt các nhiệm vụ của năm 2014” .

Phát biểu Bế mạc Hội nghị, đồng chí Dương Văn Tuyến- Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện nhấn mạnh: Trong 3 năm qua, cấp ủy các cấp đã quan tâm, đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW đi vào nền nếp, góp phần thúc đẩy việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Những việc làm theo Bác đã ngày càng cụ thể, thiết thực. Để triển khai thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong năm 2014, Bộ phận giúp việc các đơn vị, địa phương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 03-CT/TW; tích cực học tập những cách làm hay của các đơn vị khác; chỉ đạo việc nêu gương trong học tập và làm theo Bác một cách cụ thể; chuẩn bị thực hiện tốt việc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW ở cơ sở, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ ra những hạn chế, tồn tại để khắc phục trong thời gian tới. Đồng chí Phó Bí thư TT Huyện ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong thời gian tới cần tiếp tục bổ sung các giải pháp cụ thể, phù hợp; cụ thể hóa những chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với đặc điểm của từng ngành, địa phương; các địa phương, đơn vị tập trung chỉ đạo thực hiện tốt chuyên đề năm 2014, làm tốt công tác kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện, kịp thời biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nhằm xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; giữ vững quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

 Đ.c Dương Văn Tuyến Phó Bí thư Thường trực HU, Chủ tịch HĐND huyện trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân

 tiêu biểu trong thực hiện chỉ thị số 03-CT/TW tại Hội nghị

       Tại hội nghị, Ban thường vụ Huyện uỷ đã trao giấy khen cho 11 tập thể, 20 cá nhân và đề nghị Tỉnh khen thưởng 1 tập thể và 1 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện Chỉ thị 03- CT/TƯ của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trên địa bàn huyện Ba Bể. /.

Bài trướcBa Bể: Tổ chức thành công Hội diễn nghệ thuật quần chúng năm 2014
Bài tiếp theoBa Bể: lắp đặt bia di tích lịch sử thôn Khuổi Mản xã Hà Hiệu