Ba Bể: lắp đặt bia di tích lịch sử thôn Khuổi Mản xã Hà Hiệu

Thực hiện Quyết định số 03 /QĐ – SVHTTDL ngày 07 tháng 01 năm 2014 của Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn V/v Giao chỉ tiêu kế hoạch hoạt động Văn hóa, Gia đình, Thể thao và Du lịch năm 2014. Ngày 8 tháng 5 năm 2014 Bảo Tàng tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Ba Bể, Uỷ ban nhân dân xã Hà Hiệu tiến hành lắp đặt bia di tích lịch sử Khuổi Mản.

       Di tích Khuổi Mản nằm trên địa bàn xã Hà Hiệu huyện Ba Bể là một điểm di tích lịch sử có giá trị truyền thống Cách mạng cho các thế hệ, là một địa chỉ đỏ, không những là niềm vinh dự, tự hào của nhân dân các dân tộc xã Hà Hiệu, huyện Ba Bể nói riêng mà còn là niềm vinh dự tự hào của nhân dân các dân tộc của tỉnh Bắc Kạn nói chung. Thông qua các sự kiện lịch sử xảy ra tại địa phương trong thời kỳ Cách mạng còn hoạt động bí mật đến ngày công khai. Tại đây đã là cơ sở cách mạng vững chắc, được tiếp đón các đồng chí lãnh đạo đến hoạt động như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, đồng chí Phạm Văn Đồng, đồng chí Mai Trung Lâm, đồng chí Nông Văn Lạc…Cũng tại đây nhiều quần chúng đã sớm giác ngộ Cách mạng và trở thành những cán bộ quan trọng như đồng chí Bàn Văn Hoan, đồng chí Đàm Ngọc Hải, đồng chí Ô Văn Thủy, đồng chí Mã Thị Kim Chắc…Đặc biệt tại nhà ông Đàm Ngọc Hải thôn Khuổi Mản xã Hà Hiệu đã vinh dự được tiếp đón Bác Hồ cùng đoàn công tác dừng chân nghỉ đêm ngày 12 tháng 5 năm 1945 trên đường từ Pác Bó ( Cao Bằng ) đi Tân Trào ( tuyên Quang ). Với những sự kiện quan trọng như trên di tích Khuổi Mản xứng đáng là một địa điểm lịch sử quan trọng góp phần giáo dục truyền thống Cách mạng, đồng thời là niềm vinh dự tự hào, cổ vũ động viên nhân dân các dân tộc địa phương thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc.

 Di tích lịch sử thôn Khuổi Mản, xã Hà Hiệu

       Di tích lịch sử Khuổi Mản có giá trị về khoa học lịch sử. Qua phân tích các sự kiện xảy ra tại đây, chứng minh cho ta thấy sự tài tình của Đảng, Bác Hồ trong việc giác ngộ, vận động quần chúng đấu tranh Cách mạng giải phóng dân tộc; trong việc lãnh đạo, chỉ đạo toàn dân tộc Việt Nam đứng lên đấu tranh cướp thời cơ, giành chính quyền về tay nhân dân. Đồng thời di tích Khuổi Mản cúng minh chứng cho tinh thần yêu nước nồng nàn, lòng căm thù giặc sâu sắc của nhân dân các dân tộc xã Hà Hiệu nói riêng, tỉnh Bắc Kạn nói chung, thể hiện qua sự đóng góp sức người, sức của cho Cách mạng trong thời kỳ các đồng chí cán bộ cách mạng hoạt động tại địa phương

       Di tích lịch sử Khuổi Mản còn là nơi đến của các tua du lịch tham quan về nguồn của du khách thập phương, là nơi tham quan, nghiên cứu học tập của mọi tầng lớp nhân dân, là nơi sinh hoạt chính trị cho các đối tượng nhất là thế hệ trẻ./.

Bài trướcHội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị số 03- CT/TW của Bộ chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
Bài tiếp theoBa Bể: tập trung chăm sóc, thu hoạch cây mướp đắng