Hội LHPN Ba Bể tích cực triển khai, thực hiện đề án 343

Nhằm tiếp tục nâng cao vai trò và vị thế của người phụ nữ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn huyện Ba Bể đã và đang nỗ lực, tích cực triển khai, đẩy mạnh việc thực hiện đề án 343 của Chính phủ về “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước giai đoạn 2010 – 2015”./.

Có mặt tại buổi sinh hoạt câu lạc bộ  “Người phụ nữ mới” tại Chi hội Phụ nữ tiểu khu 7 Thị trấn Chợ Rã mới biết, tại đây các thành viên được bồi dưỡng, nâng cao kiến thức về 4 phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam thời kỳ mới đó là “ Tự tin, tự trọng, trung hâu, đảm đang”; hình thành nếp sống văn minh, xây dựng thái độ, hành vi sống tốt của bản thân, gia đình và cộng đồng. Với nhiều hoạt động đa dạng phong phú và đi vào chiều sâu bằng phương pháp truyền thông nhóm, sinh hoạt văn nghệ, CLB còn cung cấp cho các thành viên những hiểu biết về các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước liên quan đến phụ nữ như Luật phòng chống bạo lực gia đình, Bình đẳng giới, An toàn giao thông; đồng thời trao đổi những kinh nghiệm, kỹ năng sống, kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình, kiến thức chăm sóc sức khỏe, vệ sinh môi trường… Đây là cơ hội để các chị em phụ nữ chia sẻ, thảo luận, tìm ra những biện pháp hữu hiệu để xây dựng người Phụ nữ Việt Nam trong thời kỳ mới. Chị Lâm Thị Thiết – Chủ tịch Hội Phụ nữ Thị trấn Chợ Rã, huyện Ba Bể cho biết tuy đề án 343 mới được triển khai nhưng đã mang lại hiệu quả rõ rệt, nhận thức của chị em phụ nữ ngày một nâng lên. Trong thời gian tới Hội phụ nữ Thị trấn Chợ Rã sẽ tiếp tục ra mắt thêm nhiều câu lạc bộ ở các tiểu khu khác.

 

Cùng với việc ra mắt câu lạc bộ điểm người phụ nữ mới tại Chi hội Tiểu khu 7, thị trấn Chợ Rã, Hội LHPN huyện Ba Bể còn tích cực chỉ đạo các cơ sở hội trên địa bàn triển khai, nhân rộng mô hình. Trước mắt Hội LHPN huyện tổ chức các lớp tập huấn về những phẩm chất đạo đức truyền thống của phụ nữ Việt Nam đặc biệt là về phẩm chất đạo đức của người phụ nữ thời kỳ CNH – HĐH đất nước với nhiều hình thức phong phú, hấp dẫn; xây dựng đội ngũ tuyên truyền viên có phẩm chất, đạo đức, có uy tín, nhiệt tình, tâm huyết, gương mẫu trong cuộc sống, có kỹ năng truyền thông và vận động quần chúng tốt nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng xã hội, đặc biệt là của chị em phụ nữ trong việc gìn giữ và xây dựng phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của con người Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Chị Đàm Thị Trang Nhung- Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Ba Bể cho biết trong thời gian tới, Hội LHPN là cơ quan tham mưu cho việc thực hiện đề án 343 có ý kiến với Trưởng Ban chỉ đạo sẽ có ý kiến với UBND các xã, cũng như các cấp Hội huy động mọi nguồn lực để có nguồn kinh phí thực hiện đề án. Đặc biệt chỉ đạo các cấp hội xây dựng câu lạc bộ người phụ nữ mới, ít nhất một cơ sở hội có 1 câu lạc bộ.

Với quyết tâm và bằng kế hoạch cụ thể, sát với điều kiện thực tế, tin rằng việc triển khai, thực hiện đề án 343 của Chính phủ về “Tuyên truyền giáo dục phẩm chất, đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh Công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, giai đoạn 2010 – 2015” sẽ được các cấp hội phụ nữ huyện Ba Bể tổ chức, thực hiện có hiệu quả, tạo điều kiện giúp hội viên phụ nữ phát huy vai trò, vị trí trong gia đình và xã hội, đóng góp tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương./.