Hội Cựu chiến binh huyện Ba Bể có 64 mô hình kinh tế cho thu nhập cao

Theo thống kê của Hội CCB huyện Ba Bể, trên địa bàn huyện hiện có 64 mô hình kinh tế vừa và nhỏ của hội viên cựu chiến binh cho thu nhập từ 50 -100 triệu đồng trở lên./.

 

 Ảnh: Nhiều mô hình kinh tế của cựu chiến binh huyện Ba Bể đem lại hiệu quả cao.


          Sở dĩ có được các mô hình kinh doanh có hiệu quả ngày càng nhiều là do sự chủ động phát huy tinh thần tự lực vươn lên xứng danh bộ đội cụ hồ của hội viên cựu chiến binh các địa phương. Thêm vào đó, trong những năm qua tổ chức hội Cựu chiến binh từ huyện đến xã đã luôn động viên khích lệ cán bộ hội viên mạnh dạn mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triên mô hình theo hướng trang trại, gia trại tăng thu nhập cho gia đình và tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tổ chức hội còn phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội thực hiện chương trình cho vay ủy thác tạo vốn cho hội viên vay xây dựng các mô hình. Đến nay, tổng dư nợ do Hội Cựu chiến binh các cấp trong huyện đứng ra tín chấp cho hội viên vay đạt 28 tỷ đồng với trên 1.800 hộ hội viên được vay vốn. Nhờ đó, nhiều hộ gia đình do cựu chiến binh làm chủ đã mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, đẩy nhanh sản xuất hàng hóa, mở rộng trang trại, quy mô sản xuất, phát triển ngành nghề, dịch vụ đem lại hiệu quả cao.