Ba Bể: Hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề nâng cao thu nhập cho người dân

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Ba Bể đã tập trung xây dựng kế hoạch, tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện. Đặc biệt, huyện đã đẩy mạnh công tác hỗ trợ phát triển sản xuất, coi đây là một nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng NTM tại địa phương ./.

 

Ảnh: Mô hình trồng rau Bò khai thôn Bản Ngù, xã Cao Trĩ


Xác định phát triển sản xuất là một nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng NTM nên ngay từ khi triển khai chương trình, huyện đã tập trung cho phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Vì thế, việc bố trí, cân đối nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất đã được triển khai cụ thể đến các thôn, bản trên địa bàn huyện. Các nội dung cần đầu tư sát với thực tế và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Trên cơ sở đề án xây dựng nông thôn của các xã, huyện Ba Bể đã tập trung bố trí lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án đang thực hiện trên địa bàn (như chương trình 30a, 3PAD, 135, nguồn sự nghiệp kinh tế của huyện…), phân giao nguồn vốn cho các xã thực hiện hỗ trợ phát triển sản xuất, ngành nghề nông thôn theo quy hoạch đề án đã xây dựng; quan tâm trú trọng xây dựng các mô hình sản xuất có liên kết với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho bà con. Từ năm 2012 đến nay, từ nguồn vốn xây dựng nông thôn mới huyện Ba Bể đã trích trên 3,1 tỷ đồng hỗ trợ phát triển sản xuất và các mô hình khuyến nông – lâm – ngư. Riêng năm 2016, tổng nguồn vốn chương trình NTM trên địa bàn huyện là 1.735 triệu đồng. Trong đó, huyện đã ưu tiên 1.660 triệu đồng hỗ trợ phát triển sản xuất cho người dân tại các xã: Cao Trĩ, Hà Hiệu, Địa Linh. Ông Ma Thế Quang – Chủ tịch UBND xã Cao Trĩ cho biết: “xã Cao Trĩ được tỉnh chọn về đích nông thôn mới trong năm 2016, chính vì thêd mà năm 2016 xã Cao Trĩ  được phân bổ nguồn vốn hơn 1 tỷ đồng về hợp phần hỗ trợ sản xuất. Sau khi có quyết định cấp ủy, chính quyền địa phương đã họp bàn thống nhất hỗ trợ cho người dân về giống cây trồng và hôc trợ cho tổ hợp sản xuất. Qua công tác triển khai đến nay xã đang chuẩn bị cấp cây, con giống cho các hộ gia đình…”

 Bên cạnh hỗ trợ đầu tư cho sản xuất, huyện luôn trú trọng chỉ đạo lồng ghép các nguồn vốn để tổ chức tập huấn, đào tạo nghề chuyển giao KHKT cho lao động nông thôn. Tính đến nay bằng các nguồn vốn của các chương trình 3PAD, chương trình 135, 30a và nông thôn mới toàn huyện đã tổ chức được trên 380 lớp tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật về các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp cho trên 12 nghìn lượt nông dân tham gia. Không chỉ được đầu tư hỗ trợ mua vật tư nông nghiệp, chuyển giao KHKT mà còn đầu tư xây dựng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình giao thông nông thôn, sửa chữa công trình nước sinh hoạt…Ông Nguyễn Tiến Thuần – Bí thư Đảng ủy xã Địa Linh cho biết thêm: “Hợp phần hỗ trợ sản xuất năm 2016 thì hiện nay xã đã triển khai, thứ nhất là hỗ trợ giống lợn thịt đã triển khai cho bà con đăng ký và hiện nay bà con đang tiến hành mua, dự kiến trong tháng 11 này sẽ kết thúc, nghiệm thu và hoàn chỉnh hồ sơ để thanh quyết toán. Còn đối với hỗ trợ trâu, bò cái sinh sản thì xã cũng đã triển khai đồng loạt và thực hiện theo quy định chủ trương của huyện là tăng đàn nên xã đã chỉ đạo cho bà con nhân dân mua giống ở các điểm ngoài huyện như Pác Nặm hoặc các địa phương khác với mục đích là tăng đàn…”

 Từ nguồn vốn hỗ trợ của các chương trình, dự án đã mang lại hiệu quả rất lớn, từng bước nâng cao đời sống cho người dân, góp phần không nhỏ thúc đẩy Ba Bể phát triển kinh tế – xã hội, giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn./.

                                                                         

 

 

 

 

Bài trướcHuyện Ba Bể: Năng suất lúa mùa ước đạt 45 tạ/ha
Bài tiếp theoHội Cựu chiến binh huyện Ba Bể có 64 mô hình kinh tế cho thu nhập cao