Ghi nhận cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Ba Bể

Thời gian qua, những việc làm cụ thể, thiết thực trong việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trên địa bàn huyện Ba Bể đã tạo sự chuyển biến về hành động, tinh thần thái độ phục vụ nhân dân đối với đội ngũ cán bộ, đảng viên, đây là tiền đề quan trọng, là giải pháp để thực hiện có hiệu quả việc nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng.

 

Chi bộ Văn phòng huyện ủy là một trong nhiều chi đảng bộ thực hiện tốt cuộc vận động “ Học tập và làm theo tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” trên địa bàn huyện Ba Bể. Trò chuyện với chúng tôi Đồng chí Ma Văn Thuyên – Chủ nhiệm UBKT huyện ủy, Bí thư chi bộ văn phòng huyện ủy Ba Bể cho biết: Thời gian qua, việc học tập và làm theo gương Bác được chi bộ triển khai gắn với việc thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong chuyên môn qua đó phát huy tính chủ động, sáng tạo, góp phần rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống cho đội ngũ cán bộ, công chức. Bên cạnh đó nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt cho các chi bộ thôn bản vùng cao, Ban chi ủy chi bộ Văn Phòng huyện ủy đã phân công đảng viên phụ trách đến dự, hướng dẫn cách tổ chức một buổi sinh hoạt chi bộ; trao đổi thông tin, cung cấp các loại văn bản cho Chi bộ Khuổi Pết (xã Phúc Lộc) và chi bộ Nà Niềng (xã Khang Ninh). Sau một thời gian hướng dẫn đến nay, chất lượng sinh hoạt của 2 chi bộ này đã được nâng lên rõ rệt.

 

Ảnh: Lò đốt rác hoàn thành góp phần bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp tại các khu dân cư


Còn tại Đảng bộ xã Chu Hương, thời gian qua để việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền và mọi đảng viên, Đảng ủy xã Chu Hương đã chỉ đạo các chi bộ, đảng viên đăng ký việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức của Bác, đồng thời thực hiện gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đồng chí Hoàng Văn Danh – Bí thư Đảng ủy xã Chu Hương cho biết: sau một thời gian triển khai thực hiện, đến nay đã xuất hiện nhiều việc làm thiết thực như hiến đất làm đường giao thông nông thôn, trao xe đạp cho học sinh nghèo vượt khó, giúp đỡ các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,  hay việc các đồng chí cán bộ, Đảng viên chi bộ cơ quan, chi bộ trường Mầm non, chi bộ Trường THCS đóng góp hỗ trợ xây dựng lò đốt rác tại các thôn bản trên địa bàn… Ông Hoàng Đình Đô – Thôn Pù Mắt xã Chu Hương cho biết: Tôi thấy cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ” rất thiết thực, thời gian qua trên địa bàn xã cán bộ, đảng viên rất nhiệt tình hưởng ứng tham gia phong trào làm theo Bác. Tôi mong muốn trong thời gian tới phong trào sẽ tiếp tục lan tỏa trên địa bàn xã nói riêng và huyện Ba Bể nói chung để tất cả cán bộ, đảng viên hưởng ứng và đóng góp được nhiều công sức của mình học tập và làm theo Bác Hồ để xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.  

Trong những năm qua việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã trở thành công việc thường xuyên trong các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên trên địa bàn huyện Ba Bể. Đội ngũ cán bộ, đảng viên từ huyện đến thôn bản luôn nhiệt tình, trách nhiệm với công việc. Hàng tháng, hầu hết ở các chi bộ đã bố trí thời gian cho việc kiểm điểm quá trình tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, hiệu quả công việc. Các cơ quan, đơn vị đã đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực… Bên cạnh đó Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phát hành sổ nhật ký học tập và làm theo Bác đến các chi, đảng bộ trực thuộc trên địa bàn huyện, trên cơ sở đó hàng tháng trong buổi sinh hoạt chi bộ các cá nhân có việc làm theo thiết thực cụ thể sẽ ghi vào sổ nhật ký, làm căn cứ để bình xét gương điển hình tiên tiến. Cùng với đó Ban Thường vụ huyện ủy cũng chỉ đạo các chi, đảng bộ thực hiện việc đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đối với tập thể, cá nhân; phân công các cơ quan đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới. Kết quả tính riêng trong năm 2015 có 40/52 chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo Bác; 289/292 chi bộ  trực thuộc đảng bộ cơ sở xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo Bác; 90% cán bộ, đảng viên xây dựng bản đăng ký học tập và làm theo Bác. Đóng góp được trên 90 triệu đồng và trên 50 ngày công lao động giúp đỡ các xã làm đường giao thông nông thôn…  

 

Ảnh: Cán bộ, đảng viên giúp người dân làm đường giao thông nông thôn ( Trong ảnh: đường liên thôn nà Kiêng – Nà Cọ xã Khang Ninh)


Ðể việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền và mọi đảng viên, trong thời gian tới, Huyện ủy Ba Bể chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở rà soát, bổ sung và tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức phù hợp đặc điểm cụ thể của từng chi bộ, cơ quan, đơn vị, gắn với việc thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm, đặc biệt là thực hiện nội dung Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Ðảng hiện nay; đồng thời duy trì, nâng cao chất lượng các mô hình hiện có, nhân rộng và tạo sức lan tỏa của tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến, thực hiện tốt việc nêu gương của lãnh đạo chủ chốt cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Trao đổi với phóng viên về định hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Bùi Thị Hoa – P.Bí thư T.T huyện ủy Ba Bể cho biết: trong năm 2016, Ban thường vụ huyện ủy Ba Bể sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai học tập chuyên đề năm 2016; lựa chọn một số vấn đề còn tồn tại, hạn chế để tập trung chỉ đạo; tổ chức thực hiện tốt cuộc thi thuyết trình chương trình hành động Học tập và làm theo Bác; kịp thời biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo Bác, đồng thời yêu cầu các chi, đảng bộ tiếp tục đăng ký việc làm theo bác đối với các cá nhân, tập thể.

Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đang tạo sự lan tỏa sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện Ba Bể, tạo thêm động lực mới trong mọi lĩnh vực công tác, lao động sản xuất… Cùng với những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Đảng bộ và nhân dân huyện Ba Bể tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo Bác đồng thời ra sức thi đua, đưa huyện Ba Bể ngày càng phát triển./.