Ba Bể: Tập trung cày ải vụ xuân năm 2016

Cùng với việc tập trung chăm sóc các cây trồng vụ đông, hiện nay bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Ba Bể đang tập trung cày ải đất chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân 2016./.

 

Ảnh: Người dân xã Cao Trĩ tập trung làm đất chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân


            Vụ xuân 2016, huyện Ba Bể có kế hoạch gieo cấy khoảng 1.700 ha lúa. Để  đảm bảo thời vụ gieo trồng,  huyện Ba Bể đã chỉ đạo các xã, thị trấn đôn đốc người dân khẩn trương tiến hành cày ải đất. Đến thời điểm này, toàn huyện đã cày ải được khoảng trên 30% diện tích, tập trung ở các xã: Quảng Khê, Đồng Phúc, Chu Hương, Hà Hiệu, Cao trĩ…Riêng diện tích gieo cấy lúa xuân sớm của xã Khang Ninh đã hoàn thành việc làm đất và chuẩn bị gieo cấy. Chính quyền các xã cũng chỉ đạo người dân tiến hành nạo vét các tuyến kênh mương, phai đập, khơi thông dòng chảy để đảm bảo nước tưới cho sản xuất vụ xuân, tránh xảy ra tình trạng thiếu nước làm ảnh hưởng đến  tiến độ sản xuất./.                                             

                                                                   

Bài trướcBa Bể: Tập trung thu ngân sách ngay từ đầu năm
Bài tiếp theoGhi nhận cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở Ba Bể