Bà con nông dân tập trung chăm sóc cây khoai tây vụ đông

Những ngày này, bà con nông dân các địa phương đang tập trung làm cỏ vun gốc, bón phân và chăm sóc cho cây khoai tây vụ đông./.

 

Ảnh: Bà con nông dân xã Địa Linh tập trung chăm sóc cây khoai tây


Vụ đông năm nay toàn huyện trồng được 106 ha cây khoai tây tại hầu hết các địa phương như Địa Linh, Yến Dương, Chu Hương, Hà Hiệu, Cao Trĩ, Nam Mẫu,  Thượng Giáo, Thị Trấn…Theo đánh giá của ngành chuyên môn thì hiện nay cây khoai tây đang trong giai đoạn từ 5 -7 lá, cây sinh trưởng phát triển tốt, không có sâu bệnh gây hại vì vậy thời điểm này bà con cần tập trung theo dõi chăm sóc và đảm bảo các điều kiện để cây phát triển đồng đều tránh ảnh hưởng đến năng suất và sản lượng khi thu hoạch.