Hội thảo đánh giá Dự án dinh dưỡng và sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số

Trung tâm Nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng Hà Nội, Viện Quy hoạch và thiết kế nông nghiệp Hà Nội (dưới sự tài trợ của Liên minh Châu Âu) phối hợp với UBND huyện Ba Bể và UBND xã Nam Mẫu vừa tổ chức hội thảo báo cáo kết quả triển khai dự án dinh dưỡng và sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể./.

 

Ảnh: Toàn cảnh hội thảo đánh giá Dự án dinh dưỡng và sinh kế cho đồng bào dân tộc thiểu số tại Vườn Quốc gia Ba Bể

 

Dự án được triển khai từ đầu năm 2013 trên 5 cấu phần gồm: Cấu phần chăm sóc sức khỏe; vệ sinh và môi trường; nông nghiệp; nâng cao năng lực và vận động chính sách. Sau 2 năm triển khai thực hiện, Dự án đã có tác động tích cực đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số tại xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể. So với năm 2013, tỷ lệ trẻ bị suy dinh dưỡng nhẹ cân giảm từ 20,8% xuống còn trên 18%; tỷ lệ phụ nữ mang thai được khám thai ít nhất 3 lần tăng trên 6%; tỷ lệ trẻ bị tiêu chảy giảm từ 28,6% xuống hơn 14%… Trên địa bàn xã có trên 50% hộ gia đình thu rác, trên 30% hộ để rác vào chỗ gom rác công cộng, tăng 3 điểm thực hiện vệ sinh môi trường; Người dân đã tạo được thói quen vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân. Về cấu phần nông nghiệp: Trên địa bàn xã hiện có trên 11%  hộ có vườn rau mới hoặc quy mô hơn, 70% số hộ nuôi trâu bò, 80% hộ nuôi lợn và 88% hộ nuôi gà; vệ sinh chuồng trại, kỹ thuật chăn nuôi cũng được người dân chú trọng nên năng suất được nâng lên đáng kể… Ngoài ra, các mô hình như câu lạc bộ dinh dưỡng, chăn nuôi lợn, ao cá, vườn rau, vệ sinh môi trường tiếp tục được duy trì sau khi dự án kết thúc, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của đồng bào dân tộc thiểu số xã Nam Mẫu, đặc biệt là chất lượng cuộc sống của phụ nữ và trẻ em dưới 5 tuổi trên địa bàn xã.

 

 

 

 

Bài trướcChi đoàn Trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện: Tổ chức tọa đàm giao lưu chủ đề “ Tiếp bước chân anh”
Bài tiếp theoBà con nông dân tập trung chăm sóc cây khoai tây vụ đông