Ba Bể:Tăng cường giải pháp duy trì và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm

Hiện nay, tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện Ba Bể là trên 283 nghìn con. Trong đó đàn trâu là hơn 13 nghìn con, đàn bò hơn 6 nghìn con, đàn ngựa trên 200 con, đàn dê trên 2.600 con, đàn lợn hơn 63 nghìn con và đàn gia cầm trên 199 nghìn con.

Để duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm, huyện Ba Bể đã đưa ra nhiều giải pháp tích cực, trước hết tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh bằng biện pháp như: tiêm phòng định kỳ, phun tiêu độc khử trùng, đẩy mạnh công tác kiểm tra, kiểm soát giết mổ, vệ sinh thú y, tích cực đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác thú y, tổ chức tập huấn về kỹ thuật chăn nuôi cho nông dân, khuyến khích, hỗ trợ nhân rộng các mô hình chăn nuôi hiệu quả…. đồng thời tập trung chỉ đạo ngành chuyên môn và các địa phương tuyên truyền vận động bà con nhân dân thay đổi tập quán, phương thức chăn thả sang nuôi nhốt, gắn phát triển chăn nuôi với công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn dịch bệnh, đặc biệt làm tốt công tác phòng chống đói, rét cho đàn gia súc trong những ngày giá rét như hiện nay./.