Hiệu quả của phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở Ba Bể

Trong những năm qua, phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau xoá đói giảm nghèo và làm giàu chính đáng tiếp tục được các cấp hội nông dân trong huyện quan tâm chỉ đạo và thực hiện hiệu quả, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

 

 Bình quân mỗi năm có trên 500 hộ nông dân đăng ký đạt danh hiệu hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Kết quả bình xét trung bình mỗi năm có hơn 500 hộ đạt tiêu chuẩn. Trong năm 2013 toàn huyện có 614 hộ nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp. Trong đó cấp xã là 498 hộ, cấp huyện 87 hộ, cấp tỉnh 28 hộ và 1 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi cấp trung ương.

Bên cạnh tinh thần đoàn kết tương trợ lẫn nhau phát triển kinh tế gia đình, hằng năm hội Nông dân huyện còn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn mở các lớp tập huấn hướng dân khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên, tín chấp vốn vay cho hội viên nông dân để phát triển kinh tế. Hiện nay các cấp hội nông dân trong huyện đã phối hợp xây dựng được hàng trăm mô hình chăn nuôi, trồng trọt mang lại hiệu quả kinh tế cao. Phong trào Nông dân sản xuất kinh doanh giỏi đã thực sự trở thành phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, được cấp uỷ và chính quyền các cấp đánh giá cao, thể hiện tốt vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn./.

                                                                                                     

 

Bài trướcTòa án nhân dân huyện Ba Bể – Làm tốt công tác xét xử án năm 2013
Bài tiếp theoBa Bể:Tăng cường giải pháp duy trì và phát triển tổng đàn gia súc, gia cầm