Ba Bể: Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2014 ước đạt 31.059 tấn

Theo đánh giá của Phòng NN & PTNT huyện, năm 2014 tổng sản lượng lương thực có hạt toàn huyện ước đạt 31.059 tấn bằng 100,3 % KH./.

 


Trong đó sản lượng thóc ước đạt 20.552 tấn, sản lượng ngô ước đạt 10.507 tấn, bình quân lương thực đầu người ước đạt 615kg/người/năm.

Để đạt được kết quả trên, huyện Ba Bể đã thực hiện phối hợp với các đơn vị tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng trọt cho bà con nông dân, chuyển giao khoa học kỹ thuật , sử dụng có hiệu quả nguồn vốn từ các chương trình hỗ trợ  như 30a, 3PAD, 135… để đầu tư cho sản xuất, cũng như có các chính sách hỗ trợ giúp người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng nhằm tăng năng suất lao động, tăng giá thành sản phẩm, giảm công lao động và nâng cao giá trị nông sản.

 

 

Bài trướcBa Bể tập huấn công tác tuyên truyền, vận động xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình
Bài tiếp theoBa Bể người dân đăng ký trồng rừng được trên 1.100ha