Ba Bể người dân đăng ký trồng rừng được trên 1.100ha

Tính đến nay, huyện Ba Bể đã triển khai đăng ký trồng rừng năm 2015. Theo số liệu báo cáo của các Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng, người dân đã đăng ký trồng rừng đạt trên 1.100/1300ha/.

 

 

       

Trong đó, dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Ba Bể người dân đăng ký trồng rừng được trên 900ha/1.000ha, Dự án bảo vệ và phát triển rừng Vườn QG Ba Bể người dân đã đăng ký trồng gần 230ha/300ha. Hiện nay, các Ban quản lý dự án đã thực hiện ký kết với các vườn ươm vệ tinh trên địa bàn huyện để tiến hành gieo ươm cây giống. Việc triển khai sớm đăng ký trồng rừng năm 2015 sẽ tạo điều kiện cho người dân chủ động gieo ươm cây giống để kịp thời phục vụ công tác trồng rừng năm 2015. Ban quản lý dự án bảo vệ và phát triển rừng huyện Ba Bể đang tiếp tục đôn đốc các xã vận động người dân tham gia đăng ký nhu cầu trồng rừng phấn đấu đạt kế hoạch trồng rừng năm 2015 đề ra là 1.300 ha.

 

Bài trướcBa Bể: Tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2014 ước đạt 31.059 tấn
Bài tiếp theoNăm 2014: Ba Bể có trên 75.300 lượt bệnh nhân được khám chữa bệnh