Ba Bể tổng kết Nghị quyết trung ương 3 khóa VIII

Ngày 27/9, huyện ủy Ba Bể tổ chức hội nghị tổng kết Nghị quyết Trung ương 3 khóa VIII về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự hội nghị có đồng chí Lý Quang Vịnh – Ủy viên BTV tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Sằm Văn Chân – Phó trưởng BTC tỉnh ủy, đồng chí Bùi Thị Hoa – Phó Bí thư thường trực huyện ủy, đồng chí Cao Minh Hải – Phó bí thư – Chủ tịch UBND huyện./.

Toàn cảnh hội nghị

Sau 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, đội ngũ cán bộ, công chức từ huyện đến cơ sở của huyện Ba Bể đã có bước trưởng thành, lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng. Cán bộ công chức cấp huyện có trình độ chuyên môn từ cao đẳng, đại học trở lên chiếm trên 98%; hầu hết cán bộ, công chức cấp cơ sở đều có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên. Tính từ năm 2010 đến nay, huyện Ba Bể đã tuyển dụng trên 370 cán bộ, công chức viên chức làm việc trong các cơ quan ban ngành của huyện trong đó có 148 cán bộ chủ chốt. Công tác cán bộ và xây dựng đội ngũ cán bộ luôn được quan tâm, việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm và các chính sách cán bộ được thực hiện dân chủ, nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình. Công tác luân chuyển cán bộ đã phát huy tốt vai trò lãnh đạo, chỉ đạo tại cơ sở, đồng thời tạo điều kiện cho cán bộ có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trong công tác quản lý, điều hành. Cán bộ công chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có tư duy đổi mới, sáng tạo, kiên quyết đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng lãng phí; nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham mưu thực hiện tốt công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn huyện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lý Quang Vịnh – Ủy viên BTV – Chủ tịch UBMTTQ tỉnh đánh giá cao việc triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) của Đảng trên địa bàn huyện Ba Bể những năm qua. Đồng chí yêu cầu, huyện cần tiếp tục xây dựng bộ máy cán bộ tinh gọn, hiệu quả, thực hiện rà soát những quy định, quy chế về công tác cán bộ để bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế; Đẩy mạnh công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ kế cận và thực hiện tốt công tác điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, thử thách cán bộ trong thực tiễn; Tăng cường đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng; Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát để đánh giá đúng tình hình, tìm ra nguyên nhân, giải pháp phù hợp nhằm tạo chuyển biến mới trong công tác cán bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ của huyện đáp ứng yêu cầu và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.