Ba Bể: Nỗ lực nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri ở cơ sở

Trong những năm qua, việc TXCT của đại biểu HĐND tại huyện Ba Bể đã từng bước được đổi mới, cải tiến về nội dung, hình thức, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đáp ứng nguyện vọng của cử tri; chất lượng, hiệu quả các cuộc TXCT được nâng lên./.


 

 

Hoạt động tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND của tỉnh, huyện và xã ngày được tăng cường về số lượng lẫn chất lượng. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2014, Mặt trận tổ quốc huyện Ba Bể phối hợp với HĐND và các ban ngành tổ chức được trên 30 cuộc tiếp xúc cử tri với gần 1.500  lượt cử tri tham dự.  Ngoài tiếp xúc cử tri trước và sau mỗi kỳ họp HĐND, Thường trực HĐND các cấp và các Tổ đại biểu HĐND còn tổ chức để đại biểu HĐND tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, tiếp xúc cử tri nơi cư trú, nơi làm việc để lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những bức xúc, kiến nghị của cử tri. Để đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động tiếp xúc cử tri, Thường trực HĐND từ tỉnh đến huyện còn phân công các đại biểu HĐND tham gia tiếp xúc cử tri tại nhiều địa bàn để nắm thêm thông tin, tình hình, góp phần để đại biểu thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định. Qua thực tế hoạt động tiếp xúc cử tri của đại biểu HĐND cho thấy, việc tổ chức TXCT được thực hiện khá chu đáo và chặt chẽ. Kế hoạch TXCT được quy định khá cụ thể, chi tiết các nội dung, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp để cử tri biết và có điều kiện tham gia đông đủ. Cách thức điều hành buổi TXCT khá linh hoạt, người điều hành buổi tiếp xúc cũng định hướng những nội dung để cử tri tham gia phát biểu ý kiến. Tại hầu hết các buổi TXCT, đại biểu HĐND và các ngành chức năng của tỉnh, chính quyền địa phương đã giải đáp và làm rõ những vấn đề cử tri đặt ra, được cử tri đồng tình với cách giải quyết và trả lời của các cơ quan hữu quan. 

Bài trướcXã Địa Linh: Tích cực chuẩn bị các điều kiện cho sản xuất vụ đông năm 2014
Bài tiếp theoHiệu quả từ chương trình hỗ trợ máy sao, sấy chế biến chè tại Mỹ Phương