Ba Bể có khả năng chế biến hết nguyên liệu cây dong riềng năm 2012

Năm 2012, theo chính sách hỗ trợ của tỉnh, toàn huyện Ba Bể trồng được 471ha cây dong riềng tại 14 xã. Năng suất ước đạt 70 tấn/ha, sản lượng ước đạt 32.970 tấn. Căn cứ trên tình hình thực tế của địa phương, huyện có khả năng chế biến hết nguyên liệu.

 

Cơ sở Nhất Thiện chế biến khoảng 50 tấn/ngày (ảnh: Đồng chí Nguyễn Xuân Cường – Bí thư Tỉnh ủy thăm cơ sở chế biến Nhất Thiện)

   Hiện nay, trên địa bàn huyện Ba Bể có 42 cơ sở chế biến. Trong đó, 30 cơ sở của các hộ dân có công suất nhỏ, trung bình 3 – 4 tấn củ/ngày; 10 hợp tác xã mới thành lập trung bình 10 tấn củ/ngày; cơ sở của Công ty Hoàng Giang có khả năng chế biến 400 tấn củ/ngày và cơ sở Nhất Thiện chế biến khoảng 50 tấn củ/ngày.

Với sản lượng ước đạt 32.970 tấn, trong đó, 1.400 tấn để lại làm giống, còn hơn 30.000 tấn cần chế biến. Dự kiến, 10 hợp tác xã và 30 hộ dân sẽ tự sơ chế với số lượng sản phẩm khoảng 10.000 tấn; số nguyên liệu còn lại các cơ sở của Công ty Hoàng Giang và Nhất Thiện đảm bảo chế biến hết./.


 

 

Bài trướcBa Bể đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản
Bài tiếp theoBa Bể sản xuất vụ đông