Ba Bể đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản

Trước tình hình tiến độ giải ngân vốn cơ bản chậm, hiện nay, huyện Ba Bể đang tích cực phối hợp với các địa phương và chủ đầu tư tiến hành mọi biện pháp nhằm thực hiện giải ngân nguồn vốn xây dựng cơ bản đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng.

Theo kế hoạch năm 2012, huyện Ba Bể sẽ giải ngân 17 nguồn vốn với tổng số tiền trên 107 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 138 công trình. Tuy nhiên, tính đến nay, việc giải ngân các nguồn vốn trên mới chỉ đạt 38% kế hoạch, tương đương số tiền khoảng 41 tỷ đồng. Trong đó, các nguồn vốn trái phiếu Chính phủ và vốn hỗ trợ của Tập đoàn công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam đều giải ngân rất chậm.

 Để tiến hành giải ngân nguồn vốn xây dựng đạt kế hoạch, hiện nay, huyện đang tích cực chỉ đạo các xã, thị trấn phối hợp với các chủ đầu tư, nhà thầu đề ra các giải pháp nhằm giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình thi công; hoàn tất các thủ tục hồ sơ thanh quyết toán; đẩy nhanh các bước lập dự án và tiến độ thi công các công trình hoàn thành theo kế hoạch, đồng thời quản lý chặt chẽ các nguồn vốn, trong đó ưu tiên vốn cho các công trình đang thi công hoặc đã phê duyệt quyết toán, nhằm nâng cao hiệu quả vốn đầu tư, đảm bảo chất lượng công trình và phấn đấu giải ngân nguồn vốn hoàn thành theo kế hoạch đề ra./.

 

 

 

Bài trướcBa Bể thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật
Bài tiếp theoBa Bể có khả năng chế biến hết nguyên liệu cây dong riềng năm 2012