Ba Bể: Cần tăng cường công tác vệ sinh môi trường nông thôn

Hiện nay trên địa bàn huyện Ba Bể lượng rác thải sinh hoạt tại các khu vực nông thôn ngày càng lớn, trong khi đó mới chỉ có 4/16 xã, thị trấn có lò xử lý rác. Việc thu gom, hoặc tổ chức các bãi tập kết để xử lý đơn giản cũng chưa có, chính vì vậy dọc theo các tuyến đường giao thông, trung tâm các xã hoặc khu vực tập trung đông dân cư, tình trạng rác thải tràn lan đã không còn là chuyện hiếm gặp. Hoạt động sản xuất tại khu vực nông thôn cũng phát sinh nhiều chất thải, tuy nhiên các biện pháp xử lý vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu về môi trường. Cùng với đó, hầu hết các loại nước thải trong sinh hoạt đều chưa được xử lý theo đúng cách.

 

Ảnh: Bãi rác thôn Mỏ Đá, xã Thượng Giáo gây ô nhiễm môi trường


            Thời gian qua, Ba Bể cũng đã triển khai xây dựng mô hình xử lý rác thải sinh hoạt tại chợ đầu mối các xã Hà Hiệu, Chu Hương, Khang Ninh và Cao Thượng với kinh phí đầu tư mỗi mô hình khoảng 500 triệu đồng. Tuy nhiên, việc triển khai gặp khó khăn về quỹ đất xây dựng và kinh phí dành cho vận hành. Chính vì chưa có các biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, nên tiêu chí về môi trường trong bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới đang là trở ngại lớn nhất với các địa phương trên địa bàn huyện hiện nay./.