Đầu tư xây dựng hệ thống ống dẫn nước phục vụ sản xuất xã Nam Mẫu

Từ nguồn vốn chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2014 xã Nam Mẫu được đầu tư gần 800 triệu đồng xây dựng hai hệ thống ống dẫn nước phục vụ sản xuất./.

 

Ảnh: Xã Nam Mẫu tập trung đẩy nhanh tiến độ xây dựng hệ thống ống dẫn nước phục vụ sản xuất

 

Hai tuyến ống dẫn nước được thiết kế toàn bộ bằng ống thép xi – phông phi 150, có tổng chiều dài hơn 1km. Trong đó, tuyến ống dẫn Hua Cầu – Nả Táng dài 408m, tuyến ống dẫn Thẳm Váng – Cốc Cheng dài 690m. Để xây dựng 2 tuyến ống dẫn nước theo chương trình nông thôn mới, nhà nước đã hỗ trợ hơn 795 triệu đồng, người dân và Đảng bộ Vườn Quốc gia Ba Bể, Đảng bộ trường THPT Quảng Khê, Công đoàn UBND xã Nam Mẫu đã đóng góp gần 200 ngày công giúp vận chuyển ống thép dẫn nước, đổ bê tông các trụ đỡ để xây dựng hai tuyến ống. Hiện đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ và đã hoàn thành trên 90% khối lượng.

Việc đầu tư xây dựng 2 tuyến ống dẫn nước xã Nam Mẫu đã góp phần đảm bảo nguồn nước tưới cho trên 30 ha ruộng của người dân địa phương để phát triển sản xuất nông nghiệp./.