Ba Bể: gieo cấy lúa xuân chậm so với kế hoạch

Vụ xuân năm 2015, huyện Ba Bể có kế hoạch gieo cấy 1.700ha lúa. Tính đến hết ngày 20/3 toàn huyện mới gieo cấy được khoảng hơn 30% diện tích. Số diện tích còn lại đang được bà con đẩy nhanh tiến độ gieo cấy./.

 


Ảnh: Người dân xã Khang Ninh tập trung gieo cấy lúa xuân


Số diện tích đã gieo cấy tập trung tại một số xã như: Khang Ninh, Nam Mẫu, Thượng Giáo… Nguyên nhân là do thời tiết khô hạn kéo dài và một số hộ gia đình đang tập trung nhân lực thu hoạch các cây màu vụ đông. Để đảm bảo tiến độ gieo cấy, huyện Ba Bể đang tập trung chỉ đạo UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tập trung làm đất, tích cực bơm nước vào ruộng và đẩy nhanh tiến độ gieo cấy. Toàn huyện phấn đấu hoàn thành việc gieo cấy vụ xuân trước ngày 30/3.

Bên cạnh việc chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, cấp ủy, chính quyền các địa phương và ngành chuyên môn tiếp tục chỉ đạo và đôn đốc bà con nông dân thường xuyên thăm đồng theo dõi tình hình sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời, đồng thời lưu ý bà con giữ nước cho số lúa đã cấy để cho cây lúa sinh trưởng và phát triển tốt./.