Ba Bể: 12/16 xã, thị trấn có lợn mắc dịch tả châu phi

Cảnh tiêu hủy dịch tả lợn

          Theo báo cáo của phòng Nông nghiệp và PTNT huyện. Huyện Ba Bể đã tiến hành tiêu hủy 1.760 con lợn với tổng trọng lượng gần 72.707 kg của 229 hộ tại 58 thôn và 12 xã, trong công tác tiêu hủy lợn mắc dịch và xử lý môi trường, huyện cũng đã sử dụng 1.095 lít hóa chất và 3000 kg vôi bột từ nguồn hỗ trợ của tỉnh và ngân sách huyện để cấp cho các xã, thị trấn trong toàn huyện thực hiện công tác phòng chống dịch. Công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi vẫn đang được chính quyền địa phương, ngành chuyên môn và người dân quyết liệt chỉ đạo thực hiện theo quy định. Huyện Ba Bể duy trì các chốt kiểm soát dịch tại một số xã chưa có dịch tả lợn, nhằm ngăn ngừa việc vận chuyển, gia súc, gia cầm ra vào vùng dịch, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân về việc nâng cao ý thức trách nhiệm trong công tác phòng, chống trên địa bàn./.

Bài trướcNam Mẫu: Mở lớp tập huấn dạy hát Then – đàn Tính
Bài tiếp theoBí xanh thơm Ba Bể năm nay giá ổn định