Nam Mẫu: Mở lớp tập huấn dạy hát Then – đàn Tính

Trong 5 ngày từ 24-28/6, tại thôn Pác Ngòi, xã Nam Mẫu, huyện Ba Bể, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn tổ chức lớp truyền dạy hát Then – đàn Tính dân tộc Tày.

Các học viên xã Nam Mẫu đang tập hát Then – đàn Tính

          Tham dự lớp học có 35 học viên đến từ các thôn, bản xã Nam Mẫu. Trong thời gian tập huấn, học viên sẽ được truyền dạy một số động tác then, hát đúng giai điệu, nhịp điệu và nhất là cách thức sử dụng thành thạo cây đàn tính. Bên cạnh việc học hát những bài then, các học viên còn được dạy cách múa đàn theo nhịp diễn xướng mang yếu tố văn hóa hiện đại. Việc mở lớp truyền dạy hát Then – đàn Tính là dịp giúp duy trì và bảo tồn loại hình văn hóa, nghệ thuật dân gian của dân tộc thiểu số ở địa phương. Thông qua lớp tập huấn sẽ tạo điều kiện để phát triển và nâng cao trình độ về hát Then – đàn Tính trong mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời, phát hiện và bồi dưỡng những cá nhân có năng khiếu về môn nghệ thuật này, góp phần bảo tồn, khai thác và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Tày trên địa bàn huyện Ba Bể./.