Xã Địa Linh: Tổ chức Hội nghị triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014

Ngày 22/10, xã Địa Linh đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014./.

 

 

 

Hội nghị đã triển khai các quyết định, kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014; hướng dẫn cách ghi các bảng biểu, công cụ rà soát hộ nghèo. Thông qua hội nghị triển khai nhằm hướng dẫn nghiệp vụ cho cán bộ xã, trưởng các thôn bản và các điều tra viên sử dụng bộ công cụ điều tra, các biểu mẫu, tiêu chí xác định hộ nghèo, cận nghèo; hướng dẫn cách thức, quy trình điều tra, khảo sát; phương pháp kỹ năng phỏng vấn, nắm thông tin từ các hộ gia đình thuộc đối tượng điều tra..

Sau Hội nghị này các điều tra viên sẽ trực tiếp xuống các thôn bản tiến hành điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2014 theo kế hoạch.

 

 

 

 

Bài trướcBa Bể: Trên 2.000 hộ hội viên nông dân sản xuất kinh doanh giỏi
Bài tiếp theoBa Bể: Hội nghị phổ biến, triển khai Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013