Ba Bể: Hội nghị phổ biến, triển khai Luật giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2013

Ngày 24/10, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQP-AN) huyện Ba Bể tổ chức hội nghị phổ biến, triển khai Luật giáo dục quốc phòng – an ninh và một số văn bản quy phạm pháp luật thi hành Luật GDQP&AN cho các đồng chí là thành viên hội đồng GDQP&AN huyện, chủ tịch UBND và chỉ huy trưởng quân sự các xã, thị trấn trong huyện./.

 

 

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt một số chuyên đề về: Luật số 30/2013/QH13 về GDQP-AN, Nghị định số 13/2014/NĐ-CP ngày 25-5-2014 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật GDQP-AN; Thông tư số 24/ TT-BQP ngày 15/5/2014 của Bộ quốc phòng quy định nhiệm vụ quyền hạn của cơ quan, đơn vị thuộc Bộ quốc phòng, ban chỉ huy quân sự bộ, ngành Trung ương về GDQP&AN, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh trong Quân đội nhân dân Việt Nam; Thông tư quy định tiêu chuấn Tuyên truyền viên GDQP&AN và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Dong – Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các đại biểu tham dự hội nghị cần nắm rõ những nội dung được truyền đạt để tổ chức triển khai tốt các văn bản quy phạm pháp luật về GDQP-AN ở địa phương, đơn vị; tăng cường đổi mới, nâng cao chất lượng phổ biến kiến thức QP-AN trong toàn dân, góp phần củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân./.

 


 

Bài trướcXã Địa Linh: Tổ chức Hội nghị triển khai điều tra rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2014
Bài tiếp theoLễ mở thầu gói thầu xây lắp công trình: Đường Quốc lộ 279 – Thôn Bản Pục xã Thượng Giáo