Vườn Quốc Gia Ba Bể: Hỗ trợ gần 1,6 tỷ đồng cho các thôn vùng lõi, vùng đệm VQG Ba Bể

Thực hiện Quyết định 24/2012/QĐ-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đầu tư phát triển rừng đặc dụng. Trong năm 2015, Vườn Quốc gia Ba Bể được phân bổ và hỗ trợ gần 1,6 tỷ đồng cho các thôn vùng lõi, vùng đệm.

 

Ảnh: Nhà văn hóa thôn Nà Mằm được xây dựng từ số tiền hỗ trợ giao khoán bảo vệ rừng và người dân trong thôn


Theo đó mỗi thôn, bản sẽ được hỗ trợ 40 triệu đồng/năm và đã có 39 thôn, bản gần vùng đệm và có nhiều nguy cơ tác động đến rừng nhất được hỗ trợ. Từ nguồn kinh phí này các thôn, bản đã thống nhất sử dụng làm các công trình phúc lợi cụ thể: 22 thôn, bản đã tiến hành sửa chữa, làm nhà họp thôn, nhà văn hóa thôn; 17 thôn, bản đã tiến hành làm đường, làm công trình nước sạch, cống thoát nước…

 

Ảnh: Tổ quản lý bảo vệ rừng Vườn Quốc gia Ba Bể ở thôn nà Mằm xã Khang Ninh thực hiện tuần tra bảo vệ rừng


Tuy nhiên, để nhận được kinh phí hỗ trợ này các hộ dân trong thôn cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và tập trung quản lý theo khu, theo vùng đã được Vườn Quốc gia Ba Bể giao. Thông qua chính sách này, đã hạn chế được tình trạng chặt phá rừng và tác động xấu đến rừng đặc dụng thuộc vùng lõi, vùng đệm VQG Ba Bể./.