Ba Bể hơn 600 hộ được hỗ trợ máy, thiết bị sản xuất

Từ nguồn vốn hỗ trợ sản xuất thuộc chương trình 135 năm 2015, huyện Ba Bể đã hỗ trợ 617 chiếc máy phục vụ sản xuất, thu hoạch nông sản cho 617 hộ dân trên địa bàn./.

 

Sau khi thông kê nhu cầu của người dân thuộc 80 thôn, bản của thuộc 11 xã trên địa bàn. Trong đó, có 9 xã đặc biệt khó khăn và 2 xã có thôn đặc biệt khó khăn được hưởng chính sách hỗ trợ từ chương trình 135. Năm 2015, huyện Ba Bể đã hỗ trợ trên 900 triệu đồng để mua 617 máy chủ yếu là: máy gặt, máy thái chuối, máy thái sắn, lu xao chè, máy tuốt, máy tẽ ngô cho các hộ dân.

 

Ảnh: Có máy móc phục vụ sản xuất, thu hoạch đã giúp người dân tiết kiệm được thời gian, nâng cao hiệu quả sản phẩm


Việc hỗ trợ mua sắm, trang bị thiết bị máy móc phục vụ sản xuất, thu hoạch, chế biến nông sản sẽ giúp người dân tiết kiệm được thời gian, nâng cao được hiệu quả sản phẩm. Qua đó, giúp người dân ổn định cuộc sống, từng bước  xóa đói giảm nghèo./.

 

 

 

Bài trướcVườn Quốc Gia Ba Bể: Hỗ trợ gần 1,6 tỷ đồng cho các thôn vùng lõi, vùng đệm VQG Ba Bể
Bài tiếp theoBa Bể có trên 90km kênh mương được cứng hóa