Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5 xã Cao Trĩ – Khang Ninh

Chương trình hành động cụ thể, thiết thực, thể hiện rõ trách nhiệm của các ứng cử viên. Đó là nhận định của cử tri trong hai buổi tiếp xúc cử tri vận động bầu cử của 7 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại đơn vị bầu cử số 5 ở hai xã Cao Trĩ và Khang Ninh được tổ chức vào ngày 11/5./.

 

7 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 tham gia ứng cử tại đơn vị bầu cử số 5 gồm: Ông Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện khóa XVIII nhiệm kỳ 2011 – 2016; bà Ma Thị Mận – Huyện ủy viên – Bí thư huyện đoàn; ông Bế Đức Thanh – Huyện ủy viên – Chủ tịch UBND xã Khang Ninh; ông Ma Thế Quang – Chủ tịch UBND xã Cao Trĩ; bà Nguyễn Thị Khoa – Giám đốc Trung tâm dạy nghề huyện; bà Dương Mỹ Linh – Giáo viên trường THPT Ba Bể; bà Bàn Thị Tiên – Chuyên viên VKS nhân dân huyện.

 

Ảnh: Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Cao Trĩ.


Với từng cương vị, lĩnh vực công tác và trách nhiệm của mình, trong chương trình hành động đưa ra tại hội nghị, các ứng cử viên đã khẳng định: Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016 -2021, sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên tiếp xúc và lắng nghe ý kiến của cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tế nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân để có cơ sở thực tiễn, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cơ quan thẩm quyền cấp trên nhằm đảm bảo quyền lợi chính đáng và hợp pháp của cử tri tại cơ sở, tích cực tham gia ý kiến, đề xuất thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ, chính sách về dân tộc, công tác cán bộ nữ, thực hiện bình đẳng giới, phát triển du lịch, đào tạo nghề và tạo việc làm cho người lao động, thanh niên nông thôn, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo và cải cách tư pháp, xây dựng nông thôn mới….Các ứng cử viên cũng quan tâm tới lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn, nâng cao đời sống của nông dân và xây dựng nông thôn mới. Đề xuất các chủ trương, chính sách, quan tâm đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số. Sau khi nghe chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri hai xã Cao Trĩ và Khang Ninh bày tỏ sự vui mừng bởi hầu hết chương trình hành động của các ứng cử viên đưa ra đều là những vấn đề mà cử tri đang quan tâm. Cử tri mong muốn, sau khi trúng cử, các ứng cử viên luôn đoàn kết, tham mưu để HĐND huyện ban hành các nghị quyết về phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với địa phương, nhất là quan tâm phát triển kinh tế và các chương trình nâng cao chất lượng y tế, giáo dục…

 

 

 

 

 

Ảnh: Ứng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 -2021 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại xã Khang Ninh.

 

Phát biểu tiếp thu, trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của cử tri tới chương trình hành động và trách nhiệm của các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu HĐND huyện khóa XIX, ông Dương Văn Tuyến – Tỉnh ủy viên – Bí thư huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện nhiệm kỳ 2011 – 2016 đã trao đổi với cử tri hai xã Cao Trĩ và Khang Ninh một số vấn đề cử tri quan tâm, kiến nghị, đề xuất. Ông khẳng định, đây là những ý kiến tâm huyết, thể hiện tinh thần trách nhiệm của cử tri. Các ý kiến đóng góp của cử tri là cơ sở để các ứng cử viên tiếp tục bổ sung, hoàn chỉnh chương trình hành động của mình, trên tinh thần tiếp thu và lắng nghe ý kiến của cử tri.