Ba Bể tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021

Ngày 10/5, Ủy ban bầu cử huyện Ba Bể đã tổ chức hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 cho các thành viên Ủy ban bầu cử huyện, cán bộ, công chức, viên chức được trưng tập làm công tác bầu cử huyện, Ủy ban bầu cử, Tổ trưởng tổ bầu cử tại 16 xã, thị trấn trên địa bàn./.

 

 

Ảnh: Toàn cảnh hội nghị tập huấn về nghiệp vụ công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 của huyện Ba Bể.


Tại Hội nghị các đại biểu được triển khai các nội dung chính của Thông tư hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử như: Việc thành lập, cơ cấu, thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn, hoạt động của các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; bố trí điểm bỏ phiếu; hòm phiếu; nhận tài liệu liên quan đến công tác bầu cử của Tổ bầu cử; các công việc thực hiện trước, trong, sau ngày bầu cử, các kỹ năng, nghiệp vụ như công tác kiểm phiếu, lập các biên bản, kiểm tra thông tin trên phiếu, kiểm tra kết quả kiểm phiếu, nhập kết quả kiểm phiếu trên các phần mềm, niêm phong và quản lý phiếu bầu sau khi kiểm phiếu; chế độ thông tin, báo cáo…Hướng dẫn về công tác đảm bảo cơ sở vật chất, trang trí, khánh tiết các điểm bỏ phiếu, kinh phí phục vụ bầu cử. Bên cạnh đó các đại biểu còn được thực hành, kiểm tra kỹ năng, nghiệp vụ, trao đổi kinh nghiệm xử lý các tình huống có thể phát sinh linh hoạt và đúng Luật.

Việc tổ chức tập huấn nghiệp vụ bầu cử nhằm giúp cho đội ngũ cán bộ huyện và xã làm công tác bầu cử kịp thời nắm bắt những nội dung cơ bản và những điểm mới của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, từ đó thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021 tại địa phương thành công tốt đẹp.

 

Bài trướcXã Cao Trĩ khánh thành đường tuyến đường nội thôn 258a Pác Chạp
Bài tiếp theoỨng cử viên đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2016 – 2021 tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại đơn vị bầu cử số 5 xã Cao Trĩ – Khang Ninh